Czeczotka

admin · 17 lutego, 2019 · Blog, Ptaki · 0 comments

Czeczotka – Carduelis flammea/rostrata

Czeczotka jako stały mieszkaniec Islandii, często współistnieje z tutejszymi śniegułami, choć nie widziałem aż tak licznych stad. Czeczotka to ptak wędrowny, jednak Islandzki jegomość mieszka tu na stałe, i każdej zimy widze je na tym samym drzewie, widać też gniazda, które pozostają po czerwcowych lęgach.